EnterpriseDB Cennik

Do określenia jaka ilość subskrypcji może być zainstalowana i obsługiwana w określonym środowisku, wykorzystywana jest jednostka uniCore. Minimalny zakup startowy dla każdego środowiska to 4 uniCore.
Stosujemy ją do wyliczania licencji dla:

  • rdzeni w serwerze fizycznym
  • rdzeni w maszynie wirtualnej
  • rdzeni w chmurze prywatnej
  • wirtualnych CPU w chmurze publicznej

Uwaga! Każda licencja jest mobilna, możliwe jest przenoszenie subskrypcji między środowiskami.

Zapytaj o wycenę

Jak obliczyć liczbę potrzebnych licencji? Poniżej przykłady:

Środowisko fizyczne

W tym przypadku należy obliczyć liczbę rdzeni fizycznych, na których oprogramowanie ma być zainstalowane i uruchomione. Jeżeli chcesz zainstalować oprogramowanie na 2 maszynach, które łącznie zawierają po 8 rdzeni każda- powinieneś kupić 16 uniCore.

Środowisko wirtualne

Kiedy znana jest liczba rdzeni fizycznych oraz rdzeni wirtualnych przydzielonych do maszyn np. gdy mamy serwer z 4 rdzeniami fizycznymi i dwoma maszynami wirtualnymi a każda używa po 2 rdzenie wirtualne, wybieramy mniejszą wartość- 4 rdzeni wirtualnych (4 uniCore).

Chmura prywatna

Nie jest znana liczba serwerów i rdzeni fizycznych, w tym wypadku obliczamy liczbę rdzeni wirtualnych, w których uruchomiona jest baza danych.

Chmura publiczna

Brak rdzeni fizycznych, znane są rdzenie wirtualne. Należy wybrać typ VM jakiego chcemy użyć, a następnie na podstawie specyfikacji chmury przygotowanej przez jej dostawcę, zliczamy vCPU.

EDB Postgres
Developer
EDB Postgres
Standard
EDB Postgres
Enterprise
 Cennik
Czas trwania subskrypcji 1 lub 3 lata 1 lub 3 lata 1 lub 3 lata
Jednostka przeliczeniowa (UOM) uniCore (F) uniCore (F) uniCore (F)
Cena UOM rocznie Skontaktuj się z konsultantem
Elastyczny model płatności Skontaktuj się z konsultantem aby dowiedzieć się więcej na temat mobilności licencji oraz cennika w przypadku części wykorzystywanych rdzeni.
 Plany zniżkowe
•Wieloletnie subskrypcje
•Wycena hurtowa
•Non-Profit / Edukacyjny
Skontaktuj się z konsultantem
 Pobierz oprogramowanie i narzędzia
Pobierz Wybierz → PostgreSQL EDB Postgres Advanced Server
 Przypisy
Note (F) uniCore means either of the following: a) a processor core in a single or multi-core processor chip or b) a virtual core processor (also known as a vCore, virtual CPU or vCPU) used to assign computing resources to a virtual machine or container. uniCores may be freely de-commissioned from one deployment environment and re-deployed to another (e.g. de-commission your physical deployment and re-deploy to a virtual environment).
EDB Postgres Ark
Subscription Term 1 or 3 Years
Unit of Measure Server (2)
Price per UOM per year Skontaktuj się z konsultantem
Additional fee for managing purchased EDB Postgres Enterprise subscriptions $0
Additional fee for managing purchased EDB Postgres Standard subscriptions
Additional fee for managing self-supported PostgreSQL (3) Requires EDB Postgres Ark Runtime for PostgreSQL below.
EDB Postgres Ark Runtime for PostgreSQL
Subscription Term 1 or 3 Years
Unit of Measure Cores
Price per UOM per year Skontaktuj się z konsultantem
Notes for EDB Postgres Ark
Note (3) „Self-supported PostgreSQL” means customer does not have an EDB Postgres Enterprise or Standard database subscription but wishes to use EDB Postgres Ark to provision and manage their community PostgreSQL deployments.